Breaking News
  • Coffee Studio Open Daily 7:00am - 6:00pm

  • Lunch and Specialty Coffee Shops

  • Select Best Quality Beans

  • Fresh Roasted 100% SHB Arabica Coffee

  • Music Every Tuesday - Thursday

  • Beyond Fair Trade -Grower Always Happy

CHIA SẺ

Thưởng thức cà phê pha kiểu Nhật – Mỹ

drip coffee

Drip Coffee hay còn gọi là Pour Over. Thưởng thức cà phê bằng các dụng cụ pha như 1- giấy lọc, 2- phễu gốm sứ hoặc thủy tinh, tuyệt đối nếu có thể nên tránh dùng phễu nhựa hoặc phễu silicone sẽ làm giảm đi chất lượng cà phê. Ngòai …

Read More »